Winsor & Newton Designer Gouache Naples Yellow 14ml Tube